Varaždinska potraga

Team building program organizira se na području povijesne jezgre grada Varaždina. Program je namijenjen osobama srednje dobi (30 do 60 godina), ali prema dogovoru se može prilagoditi i drugim dobnim skupinama.

Sudionici su podijeljeni u grupe do 6 osoba te svaka grupa dobiva zadatke koje trebaju izvršiti. Po povratku na početnu poziciju ekipe dobivaju bodove na osnovu kojih se stvara plasman svih sudionika. Svi članovi tri najbolje plasirane ekipe primaju nagrade.

Sve grupe imaju jednake zadatke, ali kreću u potragu u različitim smjerovima ili s vremenskim odmakom od nekoliko minuta (ovisno o broju sudionika, odnosno grupa).

Ekipe se formiraju prema želji naručitelja (unaprijed - prije dolaska ili ždrijebom na početnoj poziciji), s tim da jedan član svake ekipe mora posjedovati foto aparat ili mobitel s fotoaparatom.

Svaka ekipa dobiva plan grada Varaždina te pisane upute. Grupe se u zadanom vremenu od 90 minuta moraju vratiti na polaznu poziciju te prema izvršenim zadacima osvajaju bodove. Svaka ekipa ima određeno vrijeme polaska i određeno vrijeme povratka, a kašnjenje u povratku kažnjava se 1 negativnim bodom za svake 3 minute.

Team building se može realizirati u jednom od tri ponuđena paketa:
    1. Paket A   - osnovni paket po cijeni od 18,00 € + PDV po osobi za grupe od 10 do 25 osoba  (za grupe od 26 do 50 osoba cijena je je na upit)
    2. Paket B   - opsežniji paket po cijeni od 35,00 € + PDV kn po osobi za grupe od 10 do 25 osoba (za grupe od 26 do 50 osoba cijena je na upit)
    3. Paket C  -  napredni paket po cijeni od 52,00 € + PDV po osobi za grupe od 10 do 25 osoba (za grupe od 26 do 50 osoba cijena je na upit)

Team building paketi uključuju:

Paket A
1.    Foto zadaci    
20 zadataka u kojima je potrebno naći i fotografirati neku stvar, osobu ili događaj od kojih su neki vezani uz grad Varaždin (npr. fotografirati crkvu Sv. Florijana), dok su drugi zabavnog karaktera (npr. fotografirati se s kumicom na placu). Dio zadataka postavljen je u pitalicama ili kroz asocijacije. Nije nužno ispuniti sve zadatke, a svaki obavljeni zadatak ekipi donosi 1 bod

2.    Kreativni zadatak    
1 zadatak u kojemu je potrebno pronaći određenu lokaciju i napraviti neko jednostavno kreativno djelo (npr. timskim radom nacrtati portret gradskog notara). Kvalitetu napravljenog rada ocijenjuje mentor dodjeljivanjem bodova.

3.    Sportski zadatak
1 zadatak sportske spretnosti u kojem je potrebno pronaći određenu lokaciju i odraditi neku sportsku aktivnost (npr. baciti frizbi disk sa 20 m udaljenosti u koš). U aktivnosti sudjeluju svi članovi ekipe. Na osnovi rezultata ekipa dobiva bodove prema tablici.

4.    Gastronomski zadatak
1 zadatak u kojem je potrebno degustirati neki jednostavni gastronomski specijalitet (sir, vino, napitak) te od ponuđenih odgovora ili sastojaka oda­brati one točne (sastav, vrsta, način pripreme i sl.). Rezultat se ocijenjuje ovisno o pogođenim točnim odgovorima.

5.    Test percepcije i znanja
Kratki, jednostavan i zabavni test na kojem se ispituje što su sudionici zapamtili o Varaždinu i o stvarima koje su vidjeli (npr. koje 3 od ponuđenih 5 fotografija crkvi se nalaze u Varaždinu) Rezultat se ocijenjuje sa ovisno o pogođenim točnim odgovorima.

Minimalno vrijeme za provedbu programa, uključujući sastanak prije programa te podjelu priznanja) je 90 minuta, a preporučeno 120 minuta.

Svi članovi tri najbolje ekipe primiti će nagrade i priznanja.

Paket B

Uključuje sve aktivnosti osnovnog paketa te dodatno 1 kreativan zadatak, 1 sportski zadatak te 1 gastronomski zadatak.
Uključivanje dodatnih osoba u realizaciju team buildinga – gradski notar, purgar, barokna dama i drugi kostimirani likovi itd. (ovisno o vremenskim uvjetima te njihovoj dostupnosti u terminu održavanja team buildinga).
Uključivanje atraktivnijih sportskih zadataka (npr. gađanje lukom i strijelom – ovisno o vremenskim uvjetima i dostupnosti).
Jedan od zadataka uključivati će degustaciju „varaždinskog klipiča“ za svakog člana ekipe.

Minimalno vrijeme za provedbu programa, uključujući sastanak prije programa te podjelu priznanja) je 120 minuta, a preporučeno 150 minuta.

Paket  C
Uključuje sve aktivnosti paketa B uz dodanu atraktivnost zadacima (npr. gastronomski zadatak - degustacija Varaždinske torte u gradskoj kavani).
Opširnija aktivnost s dodatnim osobama (npr. gradski notar svakom sudioniku izdaje Varaždinsku putovnicu, kostimirani krojač odijeva 1-2 člana ekipe u baroknu nošnju te se fotografiraju u njoj)
Kvalitetnije nagrade za najbolje ekipe.

Minimalno vrijeme za provedbu programa, uključujući sastanak prije programa te podjelu priznanja, je 150 minuta, a preporučeno 180 minuta.